Ik werk als trainer bij The Hague Academy for Local Governance op de thema’s gender, conflict en lokale veiligheid. Via werk heb ik in talloze landen discussies gefaciliteerd rondom masculiniteit, structureel en institutioneel geweld. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is dat mannen betrokken worden bij emancipatie en hoe krachtig het is als mannen met andere mannen praten over deze thema’s.