“Alle wereldproblemen zijn het gevolg van masculien leiderschap.
Of positief verwoord: alleen feminien leiderschap kan de wereld redden.”

Noël Josemans