Het artikel van Bas Zwiers van Emancipator: “The iceberg model of masculinity” verscheen in in RAN Spotlight, een driemaandelijkse publicatie van RAN, dit is een netwerk van eerstelijnswerkers die dagelijks werken met zowel mensen die kwetsbaar zijn voor radicalisering als mensen die al geradicaliseerd zijn.

Lees het artikel hier.