Make a Move Plus

Soort: training
Doelgroep: jongens met een lichte verstandelijke beperking en die praktijkonderwijs volgen
Doel: vergroten van hun seksuele weerbaarheid en voorkómen van seksuele grensoverschrijding
Setting: Make a Move + kan door professionals in zorg, onderwijs of welzijn/jongerenwerk na een training van Rutgers uitgevoerd worden in de regio of organisatie
Duur en kosten: Make a Move + bestaat uit acht bijeenkomsten van 1,5 uur plus optioneel een ouderbijeenkomst van 1 uur; training + handleiding kost € 450
Niveaus
: individueel, relationeel/interpersoonlijk

In acht wekelijkse bijeenkomsten met twee begeleiders gaan jongens met elkaar aan de slag over o.a. het eigen lichaam, wensen en grenzen en hoe je met elkaar omgaat in een vriendschap, relatie of bij seks (ook online). In deze groepscounseling, waarbij wordt uitgegaan van eigen vragen, attituden, motivaties en emoties van de deelnemers, leren jongens wat prettig, aanvaardbaar en veilig seksueel gedrag inhoudt en komen ze hier positief tegenover te staan, verbeteren hun interactievaardigheden en worden ze weerbaarder tegen negatieve sociale druk. Ook wordt hun eigenwaarde vergroot door de interventie.

Make a Move+ is een erkende interventie op het niveau ‘goed onderbouwd’ (Vilans).

Naam methodiek: Make a Move Plus
Organisatie: Rutgers
Plaats: Utrecht
Contactpersoon: Marianne Jonker
E-mail: office@rutgers.nl
Website: www.rutgers.nl

Met Make a Move+ vergroot je de seksuele weerbaarheid van jongens met een lichte verstandelijke beperking vooral ten aanzien van het plegen of meemaken van seksuele grensoverschrijding. Make a Move+ biedt hen steun bij het doormaken van een gezonde seksuele ontwikkeling, zodat ze hierin goede keuzes maken. Ze leren er veel van en krijgen een positieve boodschap mee over seksualiteit, jezelf zijn en respectvol gedrag.