Uiteraard geven mannen om zorg! Verslag van het MenCare Symposium

Op 19 juni organiseerde Emancipator een online symposium over MenCare Nederland. Robert Witte was erbij en schreef een verslag.

Uiteraard geven mannen om zorg. Ze willen goed zorgen voor hun zieke moeder, ze willen een pasgeopereerde vriend helpen en ze willen niets liever dan de buikkrampjes van hun baby verlichten. Het probleem is alleen dat ze meestal niet weten hóé ze moeten zorgen. We leren mannen dit namelijk niet. De mannen die het wel geleerd hebben, zijn vaak bang dat de buitenwereld ze als minder ‘mannelijk’ gaat zien als ze voor hun moeder koken, hun geopereerde vriend wassen of in een online meeting verschijnen met een baby op hun arm. En dat is ‘imagoschade’ die ze liever niet oplopen. Dus besteden de meeste mannen zorg uit aan vrouwen en houden de mythe in stand dat mannen niet geven om zorg.

Het online symposium MenCare NL, dat op 19 juni 2020 werd gehouden, laat zien dat er steeds meer mannen zijn die willen en durven zorgen. Ook laat het zien dat deze mannen niet meer alleen staan. Er is een groeiend netwerk van organisaties en individuen die zich ervoor inzetten dat het voor mannen normaler wordt om in hun persoonlijke én professionele leven zorg en zorgzaamheid te ontplooien.

Inloop

Het symposium begint met een half uurtje inloop dat wordt opgevrolijkt door accordeonmuziek van Erik de Jong. Het voelt als een warm welkom en is meteen een handige manier om te testen of je geluid het doet.

Mannen en emancipatie

In het eerste plenaire deel van het symposium vertellen Hannah Mars en Jens van Tricht, beide van Emancipator, over het belang van mannenemancipatie. Emancipator timmert op dit gebied al een aantal jaar aan de weg o.a. via MenEngage NL, de Nederlandse tak van een wereldwijde alliantie van organisaties die met jongens en mannen werkt aan meer gendergelijkheid. Als mannen emanciperen is dat zowel goed voor vrouwen als voor mannen. En zoals een van de deelnemers zegt: ‘Voor een nieuwe generatie kinderen.’ Een kort en duidelijk filmpje van MenEngage vind je hier.

MenCare

MenCare is een internationale campagne voor betrokken vaderschap, Emancipator werkt vanuit Werk.en.de.Toekomst aan een Nederlands MenCare-netwerk. De term MenCare is in het Nederlands vertaald als ‘Mannen geven om zorg’. Als man zorgen voor anderen gaat verder dan alleen het vaderschap en is deel van mannenemancipatie. Waar samenwerkingspartners Atria (Kennisinstituut voor emancipatie en Vrouwengeschiedenis), VHTO (Landelijk Expertisebureau Meisjes/Vrouwen en Bèta/Techniek) en de Nederlandse Vrouwen Raad vrouwen stimuleren richting ‘mannelijke’ beroepen, stimuleert Emancipator mannen naar ‘vrouwelijke’ beroepen zoals het onderwijs en de zorg. Hiervoor is o.a. een toolkit ontwikkeld. Mooie voorbeelden van mannen met een zorgend beroep zie je in Mannenbibliotheek hieronder. Voor een filmpje van de MenCare-campagne kijk je hier.

Zweden

Hét voorbeeld van een land waarin ze ver zijn met gendergelijkheid is Zweden. Speciaal voor het symposium heeft het plaatsvervangend hoofd van de Zweedse ambassade een filmpje opgenomen waarin hij vertelt over het kindvriendelijke systeem in Zweden. Bij 480 dagen ouderschapsverlof voor beide ouders gaat het niet alleen om gelijkheid, zo zegt hij, maar ook om economie en het potentieel aan arbeidskracht. Hij legt uit dat de grootste verandering die we als maatschappij moeten doorvoeren, is dat mannen gaan geloven in zichzelf in een zorgende rol en dat zorg geven een mannelijke kwaliteit is. In Zweden lukt dat goed: 30% van de zorg wordt gedaan door mannen. Je ziet er mannen achter kinderwagens en mannen die met elkaar koffiedrinken terwijl ze ondertussen hun baby voeden.

Breakoutsessies: meer zorg in mannen, meer mannen in de zorg

Het tweede deel van het programma bestaat uit breakoutsessies in virtuele kamers met elk een eigen zoom-link. Er is slechts tijd voor het bezoeken van één sessie en om de keuze iets makkelijker te maken, mag iedere sessieleider een pitch geven over het onderwerp dat zal worden behandeld.

1 State of Dutch fathers – Ilze Smit, Rutgers

Op het gebied van vaderschap is er in Nederland een cultuuromslag nodig op meerdere niveaus. In de breakoutroom worden o.a. de volgende vragen besproken: Wat kun jij doen voor een cultuuromslag? Wat kan de overheid doen? Hoe kunnen we vaders zover krijgen om naar bijeenkomsten voor vaders te gaan? – Lees het rapport State of Dutch fathers hier.

2 MenEngage Europe – Teresa Schweiger

Een breakoutsessie over het doel en de geschiedenis van MenEngaga Europe waarin de vraag ‘Wat kan MenEngage Europe bijdragen aan de discussie over mannen en zorg’ centraal staat. – Lees hier meer over MenEngage Europe.

3 Rick in de kinderopvang – Rick Ploemen

Een man in de kinderopvang; veel mensen schrikken daarvan en staan meteen klaar met vooroordelen. Rick vertelt over zijn ervaring als professional in verschillende functies in de kinderopvang, over genderontwikkeling bij kinderen en volwassenen en over zijn abc’tje: Aanzetten tot anders denken, Bewustwording en leuk dat je die informatie weet maar durf dan ook uit je Comfortzone te treden. – Meer lezen over Rick en wat hij doet? Kijk hier.

4 Experiences of companies with parental leave for non-giving birth parents – Melissa Romero, Lean in NL

In deze sessie wordt verteld hoe Lean In bedrijven ondersteunt in trajecten voor gendergelijkheid, wat deze bedrijven doen om ‘non-giving birth parents’ ouderschapsverlof te geven en waarom het goed is voor huishoudens om betrokken ouders te hebben. – Meer over Lean In NL lees je hier.

5 Vader zoekt verlof – Niels Meijerink

Vaders zijn belangrijk bij de ontwikkeling van een kind, met name in de eerste duizend dagen. Toch geeft de regelgeving nog steeds de boodschap dat vaders minder belangrijk zijn dan moeders. Het partnerverlof een uitgelezen kans om daar verandering in aan te brengen. In deze sessie gaat betrokken vaderschap en partnerverlof. – Wil je meer weten? Kijk dan hier.

6 MenCare Global – Nikki van der Gaag

Hoe past MenCare NL in MenCare Global? Hoe kun je meedoen? Wat vind jij dat er moet veranderen? Dat zijn de vragen waar deze breakoutsessie om draait. – Lees hier meer over MenCare Global.

7 Vadercursus: Aanpakken voor aanstaande vaders – David Borman

Je kan de mannen naar de zorg halen, je kunt ook de zorg naar de mannen halen. David doet dit allebei. Hij is verloskundige en geeft cursussen voor aanstaande vaders. In deze sessie vertelt hij waarom de zwangerschap het moment is om mannen te betrekken bij hun eigen vaderschap en de zorg. – Meer daarover lees je hier.

8 Verkenning MenCare NL – Rachel Ploem

Uit onderzoek blijkt dat er veel draagvlak is voor de MenCare-beweging in Nederland en dat er al veel MenCare-achtige groepen zijn. Veel gebeurt op het individuele en relationele vlak en in de wijken, soms is dat ook gericht op cultuurverandering. Maar vooral op het gebied van politieke en institutionele verankering van mannenemancipatie valt nog veel te doen. Hoe kun je dat bereiken, is de vraag in deze breakoutsessie. – Lees het onderzoek hier.

9 UN Women – Marije Cornelissen

UN Women is vooral bekend van de HeForShe-campagne. Deze campagne is een goede manier om mannen met macht te bereiken, zoals Justin Trudeau, en deze toezeggingen te laten doen. In deze sessie wordt gekeken wat de beste kernboodschap en de beste ingang is om bepaalde groepen jongens en mannen te bereiken, zoals ‘Help je zus’ of ‘Help je moeder’. Meer info over HeForShe vind je hier.

De mannenbibliotheek

In dit derde deel is niet óver mannen die zorgen maar mét mannen die zorgen. Zoals je in een gewone bibliotheek een boek kiest over een interessant onderwerp, kies je hier een man die een interessant verhaal heeft in het kader van MenCare.

1 Kinderopvang – Marc Nelissen

Een populair ‘boek’ dat vertelt over het vervormde beeld dat is ontstaan over de relatie mannen-kinderen-seksualiteit en hoe je dit kunt veranderen.

2 Vader en pedagoog kinderopvang – Simon Hay

Op zijn twaalfde kreeg Simon Hay een broertje en zag van dichtbij wat een klein kind nodig heeft: warmte en mensen. Toen wist hij dat hij met jonge kinderen wilde werken. Rond zijn 15e, 16e werd die wens ingewikkeld. Toch is hij pedagoog in de kinderopvang geworden.

3 Oud-verpleegkundige – Tom Heinrich

Dit boek blijkt niet in de kast te staan. Maar dat is geen probleem. De geïnteresseerde lezers ontmoeten elkaar in een spontaan gesprek over een partnermodule binnen de groepsaanpak Centering Pregnancy.

4 Vader en vadercoach – Patrick Timmermans

Het gaat er niet om dat een vader leert hoe iets ‘hoort’ of dat hij ergens tegenin moet gaan. Het belangrijkste is dat een man een eigen visie ontwikkelt over opvoeding en vaderschap. Een visie die voortkomt uit een hartsverlangen.

7 Vader – Paul van der Toolen

Het is belangrijk dat mannen hun eigen weg vinden in het domein van de zorg. Niet alles hoeft zoals vrouwen dat doen. Zo heeft Paul van der Toolen voor zichzelf en zijn zoon de ‘mannenwas’ geïntroduceerd: een eigen wasmand en wassen op vaste dagen. Dat geeft duidelijkheid!

Afsluiting

Spoken word artist Kevin Groen sluit het programma af met een gedicht over de invloed van giftige mannelijkheid op zijn leven. Hoe hij als kleine jongen met de barbies van zijn zus speelde en in de loop der jaren het contact met dit kind verloor. Hoe hij gefocust raakte op het bewijzen van zijn mannelijkheid en hoe dit leidde tot depressie. Hoe hij langzaam ging beseffen dat mannelijkheid niet iets is dat je kan worden afgenomen. “What if you and I start a conversation, right here, right now and we’ll find what it means to be a real man?”

Jens van Tricht neemt het laatste woord: ‘MenCare, het gebeurt allemaal al in het klein. Laten we het verder aanzwengelen. Je kunt je aansluiten bij MenEngage en bij MenCare Global. Ga vooral door met je commitment. En vergeet niet om het programma in de aarde te stoppen en water te geven. Zo zorgen we voor de zaadjes.’

Reacties van deelnemers

Ik sta er niet alleen voor, er zijn anderen die ‘het’ ook zien

Mannen willen wel maar voelen zich onveilig om over mannenrollen te praten met collega’s en werkgevers

Veel mannen snijden hun gevoel af en kruipen in een harnas

Mannen kunnen leuke boeken zijn!

Interessante partners op Europees niveau