Afstudeerders 2020 | Pauline Hubers: Mensontdekker

Pauline Hubers deed haar afstudeeronderzoek bij Emancipator en schreef een blog over haar ervaringen

‘Mens ontdekker’ laat kinderen opgroeien in een omgeving waar traditionele gendernormen vervagen zodat zij een samenleving kunnen vormgeven waarin iedereen mens kan zijn. Want dat zijn wij tenslotte allemaal.

De afgelopen maanden heb ik design oriented research uitgevoerd om een concept voor Emancipator te ontwikkelen waarmee jongens tussen de 8 en 12 jaar zichzelf los van traditionele mannelijkheidsnormen kunnen ontplooien.  Tijdens desgin oriented research worden maatschappelijke ontwikkelingen en de behoeften en belemmeringen van de doelgroep naast elkaar gelegd om een concept te ontwikkelingen die aansluit op de doelgroep, de huidige en toekomstige maatschappij en de identiteit van Emancipator.

Het doelgroeponderzoek is uitgevoerd in een gemengde klas van leerlingen rond de 10 jaar. Tijdens het onderzoek kwam ik erachter dat kinderen gelijkheid belangrijk vinden en dat ze van mening zijn dat iedereen zichzelf mag zijn. Maar tegelijkertijd zag ik traditionele gendernormen sterk in hun gedrag en gedachtegang terug, waar ze zelf niet bewust van zijn.  Hieruit heb ik de conclusie kunnen trekken dat het niet alleen belangrijk is om een concept te ontwikkelingen gericht op jongens, maar ook op meisjes. Traditionele mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn het tegenovergestelde van elkaar en ze houden elkaar in stand. Wanneer we kinderen los van traditionele gendernormen willen laten opgroeien, moet ieder kind bewust zijn van de impact van traditionele gendernormen op zichzelf en op hun omgeving. Om deze bewustwording te creëren is het concept ‘Mens ontdekker’ ontwikkeld, een driedelige workshopserie die met bijhorende tools kinderen activeert om de impact van traditionele gendernormen te onderzoeken en op zoektocht te gaan naar wie zij zelf zijn als mens.

We leven in een tijd waarin aandacht voor zelfliefde en heling van onze innerlijke zelf belangrijker is dan ooit doordat de snelheid en de verwachtingen van de maatschappij onszelf en de aarde hebben uitgeput. Dit hebben we samen veroorzaakt en dit moeten we samen oplossen, daarvoor is collectiviteit nodig. De jonge generatie is wakker en komt op voor hun toekomst, daardoor zijn zij een inspiratie voor de generaties boven hen. Wanneer kinderen van jongs af aan bewust omgaan met genderstereotypering en in alle veiligheid zichzelf kunnen ontdekken zullen zij het begin van een samenleving zijn waarin iedereen zich veilig en vertrouwd voelt om volledig mens te kunnen zijn. Want dat zijn we tenslotte allemaal.