De vrouw is geen glijbaan, de man is geen toy boy

‘De nieuwe omstreden reclameposters van pakkenmerk SuitSupply schaden zowel mannen als vrouwen’, betoogt Veerle Weustink, onderzoeksassistent bij Emancipator op de opiniepagina van de Volkskrant.  Lees meer

Algemeen Overleg Emancipatiebeleid

logo-tweede-kamerOp woensdag 10 februari jl. vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Emancipatie plaats. De Tweede Kamer sprak in dit overleg met Minister Bussemaker o.a. over de voortgang van het Emancipatiebeleid.

Actieve betrokkenheid
Emancipator heeft in aanloop naar dit AO een brief gestuurd naar alle emancipatiewoordvoerders om aandacht te vragen voor de rol van jongens, mannen en mannelijkheid binnen het huidige Emancipatiebeleid. Emancipator is van mening dat voor het realiseren van rechtvaardige sekseverhoudingen actieve betrokkenheid van mannen noodzakelijk is. Emancipatie is een zaak van vrouwen én mannen. Niet alleen voor het verbeteren van de positie van vrouwen, maar ook omdat er voor jongens en mannen een wereld te winnen is. Op vragen van de Kamerleden naar de rol van mannen in het emancipatiebeleid, benoemde Minister Bussemaker dat mannen bondgenoten zijn in het emancipatieproces.

Emancipator ondertekent Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag

Logo VNOp 20 januari heeft het Netwerk VN-Vrouwenverdrag de schaduwrapportage Unfinished business: Women’s Rights in the Netherlands verstuurd naar het CEDAW-Comité (Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Emancipator heeft inhoudelijk input geleverd aan de schaduwrapportage en deze samen met 51 andere Nederlandse organisaties ondertekent.

Naleving van het VN-Vrouwenverdrag
Het VN-Vrouwenverdrag is het belangrijkste internationale verdrag om alle vormen van discriminatie tegen vrouwen te bestrijden. Het CEDAW ziet op de naleving van dit VN-verdrag. Om de vier jaar moeten leden van de Verenigde Naties rapporteren hoe zij de rechten van vrouwen de afgelopen jaren hebben gewaarborgd en wat zij hebben gedaan om de positie van vrouwen te verbeteren. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag verzorgt, naast de regeringsrapportage, een zogenoemde schaduwrapportage namens Nederlandse NGO’s/

Netwerk VN-Vrouwenverdrag
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is een samenwerkingsverband van verschillende vrouwen- en mensenrechten organisaties en onafhankelijke experts. Emancipator is lid van het kernteam van dit platform. Activiteiten van het Netwerk zijn:

  • bevorderen van informatievoorziening en expertise over het VN-Vrouwenverdrag
  • Lobbyen voor een goede implementatie van het VN-Vrouwenverdrag.
  • Coördinatie van het tot stand brengen van Schaduwrapportages

Meer informatie over het Netwerk VN-Vrouwenverdrag

07/03/16 Emancipator Café: Emoties de Baas

fb cover Een man heeft toch ook het recht om zichzelf te mogen zijn?! 

 Tijdens de jaarwisseling zijn er in Keulen en in andere Europese steden vrouwen aangerand door mannen. Een van de mogelijke verklaringen is dat mannen stoer en onafhankelijk moeten zijn om te kunnen voldoen aan de sociale norm. Agressie en seksueel geweld is daar een extreme uiting van. De vraag is of mannen wel zichzelf mogen zijn? Mogen zij in onze maatschappij hun emoties tonen? Hoe is het voor mannen om kwetsbaar te zijn en hoe kunnen andere mensen daar het beste mee om gaan?
Wil je hier meer over weten en leren? Dan is dit Emancipator Café iets voor jou.

Programma 

De avond is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel onderzoeken we je eigen opvattingen tegenover de kwetsbaarheid van de man. In het tweede deel gaan we samen aan de slag om te leren hoe je het beste om kan gaan met de kwetsbaarheid van de man. Of je nou man of vrouw bent. Je kan een leerzame, actieve en gezellige avond verwachten. De uitwisseling van eigen verhalen en ervaringen staat centraal deze avond.

Het Emancipator Café van 7 maart is een samenwerking tussen Emancipator en Doetank PEER.

Emancipator is een organisatie dat zich inzet voor mannenemancipatie en is opgericht door Jens van Tricht. Mannenemancipatie bij Emancipator gaat over het vergroten van keuzemogelijkheden voor mannen, en recht doen aan jezelf, los van de heersende sociale normen. Ook streven de medewerkers en vrijwilligers van Emancipator bij mannenemancipatie naar nieuwe en passende vormen van man zijn en over een herwaardering van het man en vrouw zijn voor jezelf en de anderen om ons heen. Mannen- en vrouwenemancipatie gaan dus hand in hand.

Doetank PEER zet zich in voor alle vormen van sociale ongelijkheid. Dat wordt gedaan door kleine en grote acties te organiseren. Acties worden gedaan doormiddel van no-nonsense happy, activism. No-nonsense betekent dat je klein begint met het uitvoeren van grote dromen. Je kan bijvoorbeeld denken aan stickers plakken of brieven schrijven. Met happy bedoelen we dat je energie krijgt en passie hebt voor het thema en de werkwijze waar je iets aan wilt doen. Bij PEER staat het ‘doen’ centraal, wat we verstaan onder activism. Wil je meer weten over Doetank PEER kijk dan op www.doetankpeer.nl.

DSC00115-2

 

Waar? café de PeperWanneer? 7 Maart. Hoelaat? Inloop 19:00, start 19:30.

Wij stellen het op prijs als je je aanmeldt voor deze avond. Dat kan hier.

Of deel ons evenement via facebook!

Het wordt gegarandeerd een mooie, inspirerende en actieve avond!

 

Het Emancipator Café wordt georganiseerd door Robert Ploem (Emancipator) en Jeroen Pouw (Doetank PEER).

“Never apologize for being sensitive or emotional. It’s a sign that you have big heart, and that you aren’t afraid to let others see it. Showing your emotions is a sign of strength” – Brigette Nicole.

SIW op bezoek: “Lower the bar and start doing something!”

2016-02-05 10.49.29

Vrijdagen op het kantoor van Emancipator worden vaak gekenmerkt door kalmte en rust. De 5de februari was dat anders. Al vroeg in de ochtend stapten een bont gezelschap van 12 jonge vrijwilligers en professionals van SIW het hoofdkantoor van Emancipator binnen, met deelnemers uit acht verschillende landen waaronder: Georgië, Azerbaijan, Estland, Oekraïne, Portugal en Nederland. De afgelopen maanden hielden zij zich bezig met het thema “Promotion of Gender Equality and Prevention of Gender Based Violence”. Ze hebben, met de opgedane kennis uit eerdere bijeenkomsten, projecten in eigen land opgezet. Het doel van de dag was om de lopende projecten te evalueren en om geïnspireerd te raken tot verdere actie door lezingen en een workshop van Emancipator en Doetank PEER.

De dag begon met een lezing van Arne van Huis over het werk dat Emancipator verricht en een inleiding in Mannenemancipatie. Arne legde duidelijk uit wat voor een potentie Mannenemancipatie biedt voor mannen om zich open, zorgzaam en kwetsbaar op te stellen. Hij haalde een filmpje aan dat het concept van consent (toestemming) bij seks uitlegt aan de hand van theedrinken. Arne vertelde dat hij na het zien van het filmpje schrok: hij had zich ook schuldig gemaakt aan sommige van de situaties die in het filmpje geschetst werden onder de noemer non-consent. Deze openheid sloeg aan bij de deelnemers, die vervolgens vol enthousiasme vertelden over de projecten die zij opgezet hadden in hun eigen land.

Dit was een mooi begin voor de lezing van Hanna Harthoorn, die vertelde over haar specialisatie: geweld tegen vrouwen. “Bijna alle plegers van geweld zijn mannen, maar niet alle mannen zijn geweldplegers”, zo luidde de boodschap van haar lezing. Hanna legde de deelnemers duidelijk uit hoe een focus op mannen veel kan bijdragen aan hoe wij het thema geweld behandelen. Naast de focus op opvanghuizen voor slachtoffers van huiselijk geweld – wat meestal vrouwen zijn – kan een focus op mannelijk daderschap een waardevolle bijdrage leveren in de aanpak van geweld. Voorkomen is beter dan genezen. De deelnemers gaven na dit verhaal aan dat zij in hun projecten nog geen preventie toegepast hadden. De algemene tendens leek te zijn dat het in hun thuislanden nog te vroeg is om over preventie te praten, aangezien er nog grote problemen zijn met opvang voor slachtoffers van (huiselijk) geweld.

Veel om over na te denken dus, en dat leken de deelnemers ook te beseffen. Om weer houvast te geven volgde een korte workshop van Lauren Smits, oprichter van Doetank PEER. Lauren vertelde vol enthousiasme over wat zij noemt “no-nonsense happy activism”. Lauren’s boodschap aan de deelnemers was: wees optimistisch en idealistisch in je activisme, en wees niet bang om daarbij taboes te doorbreken. Activisme hoeft niet altijd bloedserieus en grootst te zijn, een klein project kan ook een verschil maken. Kortom: Lower the bar and start doing something!

 

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Emancipator? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Meer weten over DoeTank PEER? Neem een kijkje op hun website!

 

Veerle Weustink, onderzoeksassistent bij Emancipator

MenEngage Europe about Cologne: Use masculinity for good

Emancipator heeft meegeschreven aan een statement van MenEngage Europe naar aanleiding van de gebeurtenissen in Keulen:download

 

“We, the members of MenEngage Alliance Europe, strongly condemn the sexual assault of dozens of women and girls in Cologne on New Year’s Eve. We extend our profound sympathy towards those affected. We believe that this is symptomatic of a patriarchal mindset and system that oppresses and violates women and girls every day.

Similarly, the sensationalist way in which this event is being written about in popular media is symptomatic of a xenophobic system that oppresses and violates the rights of ethnic minorities. These events are occurring at a time when global debates are firing up about whether to greet refugees – who have suffered unimaginable loss and trauma – with open arms or closed doors. Already, groups of men are seeking their own brand of vigilante justice against those who they consider guilty.

We, as members of MenEngage-Europe, an alliance of organizations and individuals working to transform masculinities and engage boys and men in gender justice in Europe, know that social expectations demand that “real men” be tough, dominant, not show their emotions and protect “their women”. In this sense, the violence perpetrated by the vigilante groups can be understood as a public demonstration of heroism and a manifestation of narrow definitions of masculinities.

We, the alliance members, including many men, strongly condemn and challenge these norms around “being a man” that foster inequalities and injustice, against girls, women and other men. We strongly believe that these norms are not good for anyone of any gender. As men, we need to start a process of internal reflection among ourselves and with others, and change the ways we think about men’s and women’s roles, expectations and the way we socialize our children as parents, families and community members. We, as men and boys, carry privileges as a result of the structures we live in and have created; therefore, the onus is on us to transform ourselves and our societies, and not only when it’s convenient to us. We must keep our privileges in mind when we preach to others, and reflect on larger structural issues that govern the behaviors of certain groups or individuals in a given context. We strongly believe that additional violence is not the solution to violence.

We, as men and human beings, need talk together, cry together, and dare to show weakness together. When we do this, we learn from each other, and discover our commonalities more than we do our differences. We, as men, need to engage in this process together with women and persons of all genders. If we do this in a constructive way, we enhance our mutual understanding and respect, between and among men, women and persons of all gender identities.

The responsibility is ours! Let us show that the true meaning being real men is not to threaten, be violent and destroy – but to cherish, love, care for each other, support and unite for equality and peace. Let us show that men care. We can do this through investing in long-term efforts alongside women’s rights groups and movements to prevent and uproot violence before it starts through education, campaigning, through policy changes and more. In our daily lives, we need to become active bystanders who dare to question the behavior of our friends and ourselves.

As MenEngage, we welcome peaceful action taken by men, women and others who are outraged by the sexual violence perpetrated against girls and women on a daily basis, not just in Cologne. Violence against women and girls has been a priority for the women’s movement for decades, and we, as alliance, are extending our support by adding our voice for justice. Furthermore, we do not want such an important issue to be abused for the purposes of a xenophobic agenda. Let’s challenge the fears that lead us to equate refugees and criminals. As borders increasingly open, let us choose love over fear and open arms over closed borders. Let us use our masculinity for good and good will answer back”. 

Signed, Members of MenEngage-Europe

The MenEngage Alliance works to engage boys and men in gender justice, to end sexism and violence, to promote health and caring masculinities. We are an alliance of men, women and trans-people of many colours and backgrounds, from a growing number of countries and communities worldwide. We look for partnership and mutual support and inspiration, for inclusion instead of exclusion, for building a better world together. We support grassroots initiatives by men and women and we advocate for large scale policy change.