26/9/15 Emancipator Workshop Mannen Meer Mens tijdens BiCon Rotterdam

Emancipator Workshop Mannen Meer Mens 

Emancipator houdt zich bezig met mannenemancipatie en seksuele diversiteit. Daarom geven we een workshop tijdens de jaarlijkse BiCon – het evenement voor biseksuelen.

In deze intensieve workshop gaat Emancipator – de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie – met jullie aan de slag om de problemen rondom de zichtbaarheid en emancipatie van biseksuelen aan te pakken. Hierbij kijken we naar gendernormen en rol- en gedragspatronen en vooral naar het doorbreken daarvan. Aan het einde van de workshop hebben we samen concrete en praktische aanbevelingen gemaakt voor professionals, organisaties en beleidsmakers.

Mede dankzij vrouwen- en homobeweging zijn traditionele sekseverhoudingen de laatste decennia flink verschoven. Na ruimte voor vrouwen ontstaat er langzaam maar zeker ook ruimte voor mannen om zich te ontworstelen aan ouderwetse, beperkende en destructieve invullingen van mannelijkheid. Een zoektocht naar nieuwe constructieve rollen dient zich aan, mannen worden meer mens. Toch is er nog een lange weg te gaan.

Mannen hebben een belangrijke bijdrage te leveren aan de vrouwen- en lhbt-emancipatie, en hebben zelf bovendien een wereld te winnen. Seksuele diversiteit speelt een belangrijke rol binnen mannenemancipatie. Bij seksuele diversiteit denkt men meestal aan mensen met een van de heteroseksuele norm afwijkende seksuele voorkeur of praktijk. Maar waarom is “homo” nog steeds één van de meest gebruikte scheldwoorden? En wat betekent dit voor heterojongens en – mannen? Wat gebeurt er als we mannelijke heteroseksualiteit gaan beschouwen als een specifieke vorm van seksuele diversiteit? Als we gaan kijken naar de verschillen tussen mannen onderling ten aanzien van mannelijkheid en seksualiteit? Welke rol speelt seksuele diversiteit in de emancipatie van jongens en mannen? Hoe verhoudt mannelijkheid zich tot biseksualiteit? Hoe verhoudt biseksualiteit zich tot (mannen)emancipatie? Maakt biseksualiteit een man minder mannelijk? Meer mens? Hoe draagt de emancipatie van biseksualiteit bij aan mannenemancipatie? Hoe draagt mannenemancipatie bij aan de emancipatie van biseksualiteit?

In deze workshop verkennen we wat er nodig is om seksuele diversiteit te verbinden aan de emancipatie van jongens en Sanne Polsmannen. Wat is er nodig om hen te bevrijden uit het heersende keurslijf? Welke concrete bijdrage kunnen professionals hieraan leveren? Wat kan ieder van ons doen?

Gespreksleider en trainer Sanne Pols zet zich graag in om iedereen de ruimte te geven het leven openlijk en in vrijheid in te kleuren naar eigen wens en inzicht. Ook wanneer dit kleuren buiten de zogenoemde lijntjes gebeurt. Sanne is ambassadeur van Emancipator en maakt zowel persoonlijk als in haar werk graag de vertaalslag om maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken. Vanuit haar persoonlijke en professionele ervaring weet Sanne een constructieve dialoog aan te gaan over licht ontvlambare thema’s als seksuele diversiteit.

Om je in te lezen voor de workshop kan je hier meer achtergrondinformatie vinden.