Alliantie Genderdiversiteit

Ooit waren hoge hakken voor mannen in de mode, was toneelspelen echt een mannentijdverdrijf en was roze de norm voor kleding voor jongetjes. En je best doen op school en goed kunnen leren vonden onze voorouders weer niet vrouwelijk. Dit noemen we gendernormen: sociale normen over hoe mannen, vrouwen, jongens en meisjes zich zouden moeten gedragen. De Alliantie Genderdiversiteit wil gendernormen beïnvloeden en meer ruimte, meer flexibiliteit en diversiteit in gender creëren.

De Alliantie Genderdiversiteit bundelt tientallen Nederlandse organisaties die zich (willen) inzetten voor het vergroten van de acceptatie van genderdiversiteit en het tegengaan van genderstereotypen. We zetten ons in voor acceptatie van diversiteit en flexibiliteit in ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ gedrag, gelijke waardering van ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’, en bredere en ruimere opvattingen over wat ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ betekenen.

Het kernteam van de Alliantie Genderdiversiteit bestaat uit vier organisaties: Doetank PEEREmancipatorRutgers, en Movisie. Naast dit kernteam bestaat de alliantie uit een constant veranderend gezelschap van allerlei organisaties en individuen, die bijvoorbeeld op specifieke thema’s inhaken en aansluiten.

Vier thema’s, vier kennishubs 2019-2020

In 2019-2020 verdiept de Alliantie Genderdiversiteit zich in vier thema’s en organiseren we over ieder thema een kennishub. Hier vind je per kennishub meer informatie, een verslag en een document met tips die we verzamelden over dat onderwerp.

7 februari 2019: Genderdiversiteit en intersectionaliteit

28 juni 2019: Genderdiversiteit en opvoeden

29 oktober 2019: Genderdiversiteit in de tienertijd

Voorjaar 2020: Genderdiversiteit op de werkvloer