Discussiebijeenkomst mannen en huiselijk geweld | White Ribbon-Campagnefonds 2020

Met het White Ribbon Campagnefonds steunden we in november en december allerlei leuke activiteiten. Abdikarim Mohamud vertelt over de discussiebijeenkomst over mannen en huiselijk geweld die hij met stichting Himilo organiseerde.

Stichting HIMILO heeft een discussiemiddag georganiseerd voor mannen met een Somalische achtergrond. De voertaal tijdens deze discussie bijeenkomst was Somalisch, zodat iedereen makkelijk in de discussie over het onderwerp kon participeren. Aangezien de bijeenkomst ook online plaatsvond, konden mannen woonachtig in heel Nederland deelnemen. Aan het begin hebben we het over mannelijkheid gehad en wat de aanwezige mannen hier zelf van vinden. Al snel bleek dat er een traditioneel beeld van mannelijkeid heerst binnen de gemeenschap. Het werd dan ook gelijk geuit dat je hard moet zijn als man en dat je geen watje moet zijn. Je moet je emotie kunnen bedwingen en dus bijvoorbeeld niet openbaar gaan huilen. De gastsprekers hebben een ander beeld van man zijn. Zij hebben dan ook laten zien dat je als man ook zacht en zorgzaam kan zijn en dat het juist goed is voor je gemoedzucht om je emotie te tonen.

Vervolgens ging de discussie over geweld tegen vrouwen in het algemeen en werd in het bijzonder gediscussieerd over geweld in de huiselijke kringen. Hier werd de vraag ‘waarom gebruiken mannen vaker geweld’ gesteld, waarop gelijk een verband werd gelegd met het beeld wat we als samenleving en gemeenschap van mannen of jongens hebben. We verwachten dat dit beeld een belangrijke oorzaak kan zijn waardoor mannen het hoofd van het gezin zijn en waardoor mannen gezag moeten uitstralen en in sommige gevallen de eer van de familie moeten beschermen. Door de gevolgen van het gebruiken van geweld tegen vrouwen te laten zien, is duidelijk geworden dat het leven van vrouwen hiermee verwoest wordt. De meeste mannen beaamden dat geweld geen oplossing is en zagen ook dat als mannen een rol voor hen is weggelegd om onderdeel van de oplossing te zijn.