Campagnefonds

Organiseer jij een activiteit waarmee je jongens en mannen betrekt bij het voorkomen van geweld tegen vrouwen, en heb je een financiële bijdrage nodig voor de uitvoering ervan? Wij kunnen je helpen met het Deltaplan-campagnefonds. Op deze pagina vind je alle informatie hoe je een aanvraag doet voor een bijdrage uit het fonds.

Je aanvraag

Zowel organisaties als individuen kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage uit het fonds. Je kunt een bedrag tussen de €500 en €1500 aanvragen. Er is dit jaar vooralsnog €25.000 beschikbaar dus we kunnen maximaal 18 à 50 aanvragen honoreren.

Als je als individu een aanvraag indient, willen we graag dat je je aanvraag doet en je activiteit organiseert samen met een organisatie, liefst een organisatie die zich al heeft aangesloten bij het Deltaplan óf zich naar aanleiding hiervan gaat aansluiten.

Trainingsweekend

Als je een aanvraag doet voor een bijdrage uit het campagnefonds raden we je sterk aan om je ook aan te melden voor ons trainingsweekend: dat is de beste basis voor het organiseren van je activiteit. Je krijgt kennis, tools, werkvormen, ervaring en de kans om met anderen te sparren over je idee. Deelname aan het weekend is gratis en is een grote pre voor goedkeuring van je aanvraag. Bovendien is het ontzettend leuk en een bijzondere ervaring.

Belangrijke data

De aanvragen gaan in twee rondes.

 • 15 september: deadline aanmelden trainingsweekend
 • 23 september: uitslag evt. selectie deelnemers trainingsweekend
 • 26 september: deadline aanvraagronde 1
 • 8 oktober: uitslag aanvraagronde 1
 • 11-13 oktober: trainingsweekend
 • 24 oktober: deadline aanvraagronde 2
 • 5 november: uitslag aanvraagronde 2
 • 25 nov – 10 dec: White Ribbon Campagne

Doe je een aanvraag in ronde 1? Is je aanvraag in ronde 1 gehonoreerd? Is je aanvraag in ronde 1 afgewezen? In al die gevallen nodigen we je van harte uit om mee te doen aan het trainingsweekend voor meer informatie, tools, werkvormen en sparringspartners. Is je aanvraag afgewezen, dan kun je op basis van wat je in het weekend geleerd hebt je plan verder ontwikkelen en in ronde 2 een nieuwe aanvraag doen.

Heb je deelgenomen aan het trainingsweekend en heb je op basis daarvan een goed plan gemaakt? Of is je aanvraag in ronde 1 afgewezen en heb je naar aanleiding van het trainingsweekend je plan verder ontwikkeld en verbeterd? Of heb je je pas later aangesloten bij het Deltaplan? Dan kan je in ronde 2 een aanvraag doen.

Voorwaarden

 • Je activiteit vindt plaats tijdens of rond de internationale ‘sixteen days of activism against violence against women’, ook wel de White Ribbon Campagne: tussen 25 november en 10 december.
 • Je activiteit past bij de White Ribbon Campagne en het Deltaplan. Het is erop gericht jongens en mannen deel van de oplossing te maken. Bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan de rol van jongens en mannen bij het voorkomen van geweld, door mannen op te roepen in actie te komen, door mannelijkheidsnormen te problematiseren, enzovoort.
 • De aanvrager dient bij toekenning van een subsidie de naam en het logo van White Ribbon te noemen, bijvoorbeeld op een webpagina, poster en programmaboekje. Online kan je de hastag #whiteribbon of #stopgeweldtegenvrouwen gebruiken en Emancipator co-host maken van je Facebook-event.
 • De campagneactiviteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, mag geen winstoogmerk hebben. Commerciële bedrijven, die naast hun winstgevende activiteiten ook maatschappelijke activiteiten willen ontplooien komen wel in aanmerking voor subsidie.
 • De aanvraag moet financieel in balans zijn. Bij de aanvraag dient daarom een begroting meegestuurd te worden. De aanvraag mag maximaal €1.500,- zijn en mag ingediend worden door organisaties en individuen.
 • Voor afrekening hebben we één overzicht nodig van alle kosten en je betaalbewijzen/bonnen (!). Bij twijfel over de juistheid nemen we contact met je op.

Goed om te weten

 • De activiteit die je organiseert komt ook in de campagne-agenda en we kunnen aankondigingen ook delen op onze sociale media. Daarom is het handig als je event ergens op een website wordt aangekondigd. Eventueel kan dat op de Emancipatorwebsite. Een Facebookevenement is ook goed.
 • Aan correspondentie voorafgaand aan de daadwerkelijke beslissing van de subsidiecommissie kunnen geen rechten worden ontleend. De toekenning of afwijzing van een subsidieaanvraag wordt per e-mail meegedeeld. Over de beslissing van de subsidiecommissie wordt niet gecorrespondeerd. Tegen deze beslissing in beroep gaan, is niet mogelijk.
 • De subsidie wordt achteraf uitbetaald. Daarvoor moet binnen twee maanden na afloop van de activiteit een inhoudelijk verslag, een of meerdere foto’s en een afrekening worden gestuurd naar hannah@emancipator.nl. Een format voor een verslag ontvang je bij toekenning van de subsidie. Als het niet haalbaar is om de kosten voor je activiteit voor te schieten kan je bij uitzondering en in overleg (een deel van) de kosten vooraf krijgen.

Deze vragen staan in het formulier

Naam initiatiefnemer (persoon of organisatie)
Contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
Adres contactpersoon of organisatie (straat, huisnummer, postcode, plaats)
Identificeer je je als jongen of man*? (ja/nee/anders)
Dien je deze aanvraag in als partner of in samenwerking met een partner van het Deltaplan? Zo ja, welke partner? Zo nee, wil jouw organisatie zich aansluiten als partner bij het Deltaplan ?
Wat ga je doen?
Waar ga je dat doen?
Wanneer ga je dat doen?
Wie is je doelgroep?
Hoe ga je je doelgroep bereiken?
Welk doel wil je bereiken met je activiteit?
Wanneer ben je tevreden over de resultaten van je activiteit?
Wat kost de activiteit?
Welk bedrag vraag je aan?
Licht toe: welke kosten verwacht je te maken? Welke andere bijdragen verwacht je?
Upload een begroting
Ik ga akkoord met de voorwaarden en eisen zoals omschreven op www.emancipator.nl/deltaplan/campagnefonds (ja/nee)
Heb je nog vragen of opmerkingen? Je kan ook mailen: hannah@emancipator.nl