Campagnefonds 2020

Organiseer jij een activiteit waarmee je jongens en mannen betrekt bij het voorkomen van gendergerelateerd geweld, en heb je een financiële bijdrage nodig voor de uitvoering ervan? Wij kunnen je helpen met het Deltaplan-campagnefonds. Op deze pagina vind je alle informatie hoe je een aanvraag doet voor een bijdrage uit het fonds.

Goed om te weten

 • Je activiteit hoeft niet groot en meeslepend te zijn. Als je met jouw activiteit op welke manier dan ook mannen betrekt bij het voorkomen van geweld tegen vrouwen is je activiteit al geslaagd. Organiseer bijvoorbeeld een filmavond, gesprek met vrienden, bijeenkomst met collega’s, pubquiz, presentatie, modeshow, debatavond, straatinterview, online campagne’tje, feest, thema-avond, masterclass, boekenclub, gespreksavond, thema-ontbijt, fotoserie. Tip: bedenk alvast een plan B voor als corona je plannen in de war schopt. En zorg uiteraard dat je je altijd aan de coronamaatregelen houdt.
 • De activiteit die je organiseert komt ook in de campagne-agenda en we kunnen aankondigingen ook delen op onze sociale media. Daarom is het handig als je event ergens op een website wordt aangekondigd. Eventueel kan dat op de Emancipatorwebsite. Een Facebookevenement is ook goed.
 • Aan correspondentie voorafgaand aan de daadwerkelijke beslissing van de subsidiecommissie kunnen geen rechten worden ontleend. De toekenning of afwijzing van een subsidieaanvraag wordt per e-mail meegedeeld. Over de beslissing van de subsidiecommissie wordt niet gecorrespondeerd. Tegen deze beslissing in beroep gaan, is niet mogelijk.
 • De subsidie wordt achteraf uitbetaald mits aan alle voorwaarden is voldaan. Een declaratieformulier ontvang je bij toekenning van de subsidie. Na inlevering van je declaratieformulier wordt de subsidie binnen twee weken uitbetaald. Als het niet haalbaar is om de kosten voor je activiteit voor te schieten kan je bij uitzondering en in overleg (een deel van) de kosten vooraf krijgen.

Procedure

 • Zowel organisaties als individuen kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage uit het fonds. Je kunt maximaal €1.000 per activiteit aanvragen. Het aantal aanvragen dat we kunnen honoreren is afhankelijk van de bedragen die worden aangevraagd. Er is in totaal €9.000 beschikbaar.
 • Je activiteit is onderdeel van de White Ribbon Campagne: Be the (hu)man you wish to see in the world. Je activiteit vindt het liefste plaats tussen 25 november en 10 december, maar uiterlijk eind december.
 • Je levert een plan in inclusief begroting. In het plan maak je duidelijk wat je gaat doen, wanneer en waar, wie en hoe veel mensen je daarmee bereikt, hoe dat bijdraagt aan het betrekken van jongens en mannen bij het voorkomen van gendergerelateerd geweld, hoe je plan aangepast kan worden als de coronamaatregelen strikter worden, en wat je precies met het geld gaat doen.
 • Je dient je plan uiterlijk 11 oktober (ronde 1) of uiterlijk 8 november (ronde 2) in.
 • Wij beoordelen je plan op basis van de voorwaarden hieronder. Je krijgt uiterlijk 21 oktober (ronde 1) of 15 november (ronde 2) bericht of je plan geselecteerd is. Is je aanvraag in ronde 1 niet gehonoreerd dan kan je in ronde 2 nog een keer een aanvraag doen. In de tussentijd helpen we je graag om je plan te verbeteren.
 • Wij helpen je graag bij de werving: stuur ons een linkje, foto, etc, dan zetten we die in de campagne-agenda en delen we het op onze socials.
 • Dien je een plan in bij het campagnefonds dan moedigen we je aan om ook mee te doen met het trainingsweekend. Je krijgt kennis, tools, werkvormen, ervaring en de kans om met anderen te sparren over je idee. Deelname aan het weekend is gratis en is een grote pre voor goedkeuring van je aanvraag. Bovendien is het ontzettend leuk en volgens veel oud-deelnemers een life-changing ervaring.

Voorwaarden

 • Je activiteit vindt plaats tijdens of rond de internationale ‘sixteen days of activism against violence against women’, ook wel de White Ribbon Campagne: tussen 25 november en 10 december; je activiteit is uiterlijk 31 december.
 • Je activiteit past bij de White Ribbon Campagne en het Deltaplan. Het is erop gericht jongens en mannen deel van de oplossing te maken. Bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan de rol van jongens en mannen bij het voorkomen van geweld, door mannen op te roepen in actie te komen, door mannelijkheidsnormen te problematiseren, enzovoort. Je activiteit reproduceert geen seksuele of gendernormen die mede oorzaak zijn van geweld tegen meiden en vrouwen, bijvoorbeeld een dubbele seksuele moraal, victim blaming, mannen als daders en vrouwen als slachtoffer, mannen als ridder op het witte paard, etcetera.
 • Je noemt de naam en gebruikt het logo van de White Ribbon Campagne, bijvoorbeeld op een webpagina, aankondiging, poster en programmaboekje. Online kan je de hashtag #whiteribbon of #stopgeweldtegenvrouwen gebruiken en Emancipator co-host maken van je Facebook-event. Bij toekenning van de subsidie sturen we je het logo.
 • De campagneactiviteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd mag geen winstoogmerk hebben. Commerciële bedrijven die naast hun winstgevende activiteiten ook maatschappelijke activiteiten willen ontplooien komen wel in aanmerking voor subsidie.
 • De aanvraag moet financieel in balans zijn. Bij de aanvraag dient een begroting meegestuurd te worden. De aanvraag mag maximaal €1.000,- zijn en mag ingediend worden door organisaties en individuen.
 • Het bedrag dat je aanvraagt staat in verhouding tot de verwachte impact van je activiteit en het verwachte aantal deelnemers/het bereik. We moedigen individuen en kleine en grassroots organisaties aan om een aanvraag te doen en geven die voorrang als er gekozen moet worden. We moedigen je aan om kleine, concrete activiteiten te organiseren en kleine bedragen aan te vragen.
 • Heeft je activiteit expliciete aandacht voor kruisende ongelijkheden of intersectionaliteit dan is dat een pre voor financiering
 • Deelname aan het trainingsweekend is een pre
 • Samenwerking met een organisatie is een pre
 • Cofinanciering is een pre en kan ook de vorm hebben van een tijdsinvestering, van jou of een organisatie. Organiseer je je activiteit samen met een organisatie, of draagt een andere organisatie ook financieel bij aan je activiteit, dan vinden we het leuk als die organisatie zich ook wil aansluiten bij het Deltaplan.
 • Je stuurt ons zo snel mogelijk en uiterlijk twee weken na je activiteit een verslag en foto(‘s), zodat wij die kunnen delen als deel van de online campagne.
 • Je levert uiterlijk 17 januari je declaratieformulier in.
 • Let op: je mag vrijwilligersvergoedingen uitkeren van de subsidie, mits in verhouding tot gemaakte uren, máár zorg dat dat administratief klopt: je hebt een vrijwilligersovereenkomst nodig en alleen organisaties kunnen vrijwilligersvergoedingen uitkeren. Een makkelijk alternatief is om mensen een vergoeding te geven in de vorm van een kadobon. Neem contact met ons op als je twijfelt. Je bent zelf verantwoordelijk voor een kloppende afrekening.
 • Let op: je stuurt ons een declaratieformulier en de bewijsstukken van al je betalingen. Als je een vergoeding voor je eigen inzet/uren in de begroting hebt opgenomen stuur je ons daarvoor een factuur. Overleg dit met ons.
 • Om de subsidie te kunnen uitbetalen hebben we de originele bonnen/facturen/betaalbewijzen (!) nodig. Bij twijfel over de juistheid nemen we contact met je op. Als betaalbewijzen ontbreken of niet kloppen kunnen we niet uitkeren. Een screenshot van je bankoverschrijving is géén betaalbewijs.
 • Emancipator en haar medewerkers kunnen zelf geen aanvraag doen uit het campagnefonds

Alle data op een rijtje

De aanvragen gaan in twee rondes.

 • 11 oktober: deadline aanvraagronde 1
 • 21 oktober: reactie aanvragen ronde 1
 • 8 november: deadline aanvraagronde 2
 • 15 november: uitslag aanvraagronde 2
 • 25 nov – 10 dec: White Ribbon Campagne
 • 31 december: uiterlijke datum van je activiteit
 • 17 januari: deadline declaratieformulier

Doe je een aanvraag in ronde 1? Kom ook naar het trainingsweekend voor meer informatie, tools, werkvormen en sparringspartners. Is je aanvraag in ronde 1 afgewezen dan kan je in ronde 2 opnieuw een aanvraag doen, we helpen je graag om je plan te verbeteren.