20 april sessie Mannenemancipatie en inclusiviteit in de praktijk

Online sessie dinsdag 20 april om 17.00-18.00 uur

Emancipator streeft naar sociale rechtvaardigheid: een duurzame wereld en samenleving waarin iedereen zich in veiligheid, vrijheid en gelijkwaardigheid kan ontplooien. We doen dit door mannen en jongens te betrekken bij genderrechtvaardigheid en door de positie van en ideeën rond mannen en mannelijkheid uit te dagen, terwijl we hen aanmoedigen om zorgzamere vormen van mannelijkheid te verkennen.

Mannen en jongens zijn geen homogene groep. De dagelijkse ervaringen van mannen en jongens zijn heel verschillend. Ze worden mede bepaald door hun diverse identiteiten en daarmee verbonden ervaringen van onderdrukking en/of privilege.

Dit is waar de term “Intersectionaliteit” over gaat, ook wel kruispuntdenken. Intersectionaliteit is een analytisch hulpmiddel om sociale ongelijkheden te begrijpen. Het erkent dat bepaalde individuen te maken hebben met meerdere en elkaar kruisende vormen van structurele ongelijkheid en discriminatie (bv. seksisme, racisme, homofobie, validisme, klassisme enzovoort). Hoewel mannen over het algemeen meer privileges bezitten ten opzichte van vrouwen, zijn het onder mannen nog steeds de witte, cisgender, heteroseksuele, gezonde, middenklasse mannen die meer macht en privileges hebben dan mannen uit gemarginaliseerde groepen.

Wat betekent dit voor ons en ons werk met mannen en jongens voor sociale rechtvaardigheid?
Het betekent dat het werk van Emancipator vorm moet krijgen vanuit een intersectioneel perspectief dat erkent dat mannen en jongens meerdere identiteiten hebben en op verschillende manieren structurele onderdrukking en privileges ervaren. Als we er niet in slagen om intersectionaliteit in onze dagelijkse praktijk en werk te integreren, laten we specifieke groepen jongens en mannen achter.

Intersectioneel werken is makkelijker gezegd dan gedaan – en dit is waarom we contact met jou opnemen: wil je een kritische vriend voor ons zijn?
We nodigen je graag uit voor een gesprek om je gedachten te horen over: How can we walk the talk? We zijn vooral benieuwd naar je mening over vragen zoals,

  • Wat associeer je met intersectionaliteit en inclusie?
  • Wat betekent inclusie en diversiteit voor jou in de context van het werken met mannen en jongens aan mannenemancipatie?
  • Hoe vind je dat Emancipator het doet wat betreft inclusiviteit en diversiteit? Waar hebben we nog blinde vlekken?
  • Wat zijn criteria voor inclusief werken die we in het werk van Emancipator kunnen toepassen, bijvoorbeeld als het gaat om visie, strategie, werkwijze, teamsamenstelling, doelgroep, thematiek, taalgebruik, enzovoorts?

Neem deel aan onze online sessie op dinsdag 20 april om 17.00-18.00 uur als je ons wilt ondersteunen in dit leerproces en ons te helpen Emancipator inclusief te maken voor álle mannen en jongens.

Gezocht!

We zoeken een community builder, community coördinator, vrijwilligerscoördinator; om onze vrijwilligers en ambassadeurs en voordoeners en andere betrokken mensen bij ons en bij elkaar te houden. Ons werk berust voor een groot deel op onze community: Emancipator, dat zijn alle emancipatoren samen. We zetten ook steeds meer en steeds grager de community in, om workshops te geven, media te woord te staan, of op andere manieren bij te dragen. Onze community is daar ook steeds geschikter voor en steeds beter toe in staat. Maar we missen daar structuur en de menskracht om de community echt te betrekken en te zorgen dat wij niet alleen iets aan hen hebben maar dat zij ook van ons krijgen wat ze nodig hebben.

Daarvoor zoeken we dus iemand: als community builder, contactpersoon, aanspreekpunt, bruggenbouwer, netwerker en organizer. We vieren diversiteit en hebben ook een kleurrijk netwerk van mensen die divers zijn in termen van genderidentiteit, seksuele geaardheid, kleur, etniciteit, nationaliteit, leeftijd, opleidingsachtergrond enzovoort. Om beter in staat te zijn onze superdiverse achterban en doelgroep te vertegenwoordigen en aan te spreken zoeken we iemand die die superdiversiteit ook meeneemt, doorleeft en uitstraalt. Vandaar aan jou de vraag: wie ken je die we hiervoor moeten hebben?

Omdat we weten dat traditionele wervingsmechanismen vaak tot traditionele uitkomsten leiden willen we het nu graag eens op een andere manier proberen. Via jullie, via onze netwerken, via al die mensen die ons kennen en ons werk een warm hart toedragen, en die ongetwijfeld weer mensen kennen die heel geschikt zijn en goed bij ons zouden kunnen passen! We staan graag open voor verwijzingen, blind dates, open sollicitaties of andere manieren die ons kunnen helpen om de juiste mensen te vinden.

Laat het ons weten! Mail Jessica.

Meld je aan

20210414 Critical Friends Group sessie 1
Ben je erbij? *
Wil je de maandelijkse nieuwsbrief van Emancipator ontvangen?
Ik ga akkoord met het privacybeleid van Emancipator *