MenEngage Europe Netwerk

Het MenEngage Europe Netwerk houdt zich bezig met het betrekken van jongens en mannen in Europa in het bereiken van gendergelijkheid. Het netwerk is ontstaan met geïnteresseerden tijdens een bijeenkomst in 2009 en startte met een eerste officiële ledenbijeenkomst in 2014 in Zagreb. Er zijn sinds 2014 veel ontwikkelingen doorgemaakt: groei van ledenbestand, diverse activiteiten op nationaal niveau, nationale en internationale samenwerking, campagnes, me-too dialogen en meer.

Vier jaar na de laatste ledenbijeenkomst in Zagreb, is het nu weer hoog tijd voor een nieuwe ‘membership meeting’ van het MenEngage Europe Netwerk. Deze vindt plaats van 18 t/m 20 oktober in Wenen en zal in het teken staan van het versterken van het netwerk en het bepalen van haar structuur, rol en verantwoordelijkheden: waar willen we met het netwerk naartoe en hoe gaan we dat bereiken?

We kijken uit naar een inspirerende bijeenkomst met zowel een formeel deel als informeel programma, interactiviteit en ruimte om met elkaar te netwerken, te discussiëren en expertise en inspiratie uit te wisselen. Het belooft een mooie meeting te worden!