Vacature: Emancipator zoekt twee medewerkers

Mannenemancipatie maakt mannen meer mens. Emancipator werkt aan het veranderen van normen voor mannen en mannelijkheid. Want om gendergelijkheid te bereiken moeten ook mannen veranderen. Mannenemancipatie gaat over het voorkomen van gewelddadige mannelijkheid en het promoten van zorgzame mannelijkheid, als bijdrage aan de emancipatie van vrouwen en lhbtqia+ personen en de bevrijding van mannen uit traditionele mannelijkheden.

Mannenemancipatie en de strijd voor gendergelijkheid kunnen niet los worden gezien van andere maatschappelijke en emancipatievraagstukken. We benaderen problemen en oplossingen altijd vanuit een intersectioneel perspectief om recht te doen aan de uiteenlopende ervaringen van mensen die verschillende maatschappelijke bevoorrechte machtsposities en/of juist gemarginaliseerde posities innemen. Mannenemancipatie kan niet los worden gezien van andere systemen van uitsluiting en marginalisatie. Om als organisatie een nog betere afspiegeling te zijn van de samenleving en om ons werk aan mannenemancipatie nog beter aan te laten sluiten bij al deze intersecties gaat voor deze vacatures bij gelijke geschiktheid onze voorkeur uit naar twee BIPOC of mensen met een biculturele achtergrond.

We zijn op zoek naar twee mensen ter ondersteuning van verschillende lopende projecten over gendergerelateerd en seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag, het voorkomen van straatintimidatie, het doorbreken van genderstereotypen in het onderwijs, het verbeteren van de positie van vrouwen in de politiek, het stimuleren van betrokken vaderschap en het bevorderen van de economische veerkracht van vrouwen.

In deze functies krijg je de kans om door te groeien tot projectleider of organizer.

Activiteiten

 • Betrekken en activeren van onze achterban
 • Eigenaarschap en overzicht houden van (deel)projecten waar je verantwoordelijk voor wordt
 • Uitwerken van strategische plannen naar concrete activiteiten
 • Organiseren van bijeenkomsten en evenementen
 • Vertegenwoordigen van Emancipator in vergaderingen en bij evenementen

Wat breng je mee

 • Je hebt aantoonbare kennis van en affiniteit met mannenemancipatie
 • Je hebt expertise over de intersecties tussen seksisme en racisme
 • Je bent in staat om zelfstandig te werken en je eigen werkagenda en deadlines te bewaken
 • Je zoekt de samenwerking op en kan goed in een team functioneren
 • Je vindt het leuk om eigen initiatief te tonen en bent in staat om om hulp te vragen waar nodig

Wat bieden we

 • Klein hecht team met veel ruimte voor eigen inbreng, activisme, idealisme, verantwoordelijkheid en creativiteit
 • Aanstelling in eerste instantie voor een jaar, 24-32 uur per week, startdatum in overleg
 • Inschaling afhankelijk van werkervaring en takenpakket, op basis van de cao sociaal werk

Twijfel je of je op alle punten aan dit profiel voldoet dan willen we je van harte uitnodigen om toch te solliciteren op basis van vaardigheden en ervaring waarvan jij denkt dat die jou geschikt maken voor deze functies.

Emancipator streeft naar een representatieve afspiegeling van de maatschappij in het team en voert daarom een voorkeursbeleid. Gezien de huidige samenstelling van het team gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar BIPOC of mensen met een biculturele achtergrond. Mensen die te maken hebben met racisme en andere vormen van marginalisatie worden speciaal aangemoedigd om te solliciteren.

Reageren? Mail uiterlijk 7 januari 2024 naar info@emancipator.nl.