07/04/16 Aanpak Schadelijke Praktijken in Nederland

Netwerk VN -Vrouwenverdrag

Wat? Discussiebijeenkomst over de aanpak van schadelijke praktijken in Nederland.
Waar? Kinderrechtenhuis, Hooglandse Kerkgracht 17-G, 2312 HS Leiden
Wanneer? Donderdag 7 april
Hoe laat? 14.00 – 16.30 uur

Wat is er nodig voor een effectieve aanpak van meisjesbesnijdenis, gedwongen huwelijk, kindhuwelijken, huwelijkse gevangenschap en eergerelateerd geweld in Nederland? Op donderdag 7 april organiseren het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en Defence for Children- ECPAT (DCI) een bijeenkomst over de aanpak van deze schadelijke praktijken in Nederland. De discussie zal gaan over visies op de aanbevelingen voor harmful practices van de VN-comité’s van het Vrouwenverdrag en het Kinderrechtenverdrag (CEDAW en CRC in de JointGeneralRecommandationGR 31 CEDAW en GR 18 CRC).

Programma

 • Opening en welkom door Leontine Bijleveld, voorzitter van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag.
 • Presentatie Martin Vegter: juridische aspecten van schadelijke praktijken en ervaringen Helpdesk DCI.
 • Presentatie Petra Snelders over:
  • inhoud aanbevelingen t.a.v. schadelijke praktijken
  • wat behoort de Nederlandse regering te doen?
 • Discussie o.l.v. de voorzitter:
  • wat heeft de overheid gedaan, c.q. nagelaten?
  • wat kunnen wij als NGO’s (nog meer) doen om de aanbevelingen uitgevoerd te krijgen?
 • Conclusies, vervolgacties
 • Afsluiting

Aanmelden
Deelname is kosteloos. Aanmelding is verplicht, graag vóór 31 maart 2016, bij:
secretariaat Netwerk VN-Vrouwenverdrag: schaduwrapportage@gmail.com
Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvangt u nadere informatie.

Netwerk VN-Vrouwenverdrag
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is een samenwerkingsverband van verschillende vrouwen- en mensenrechten organisaties en onafhankelijke experts. Emancipator is lid van het kernteam van dit netwerk.