Statement Emancipator rondom The Voice of Holland

Trigger Warning: seksueel geweld

Geweld is een mannenprobleem; laten we jongens en mannen deel van de oplossing maken!

Seksueel geweld. Ongelijke machtsverhoudingen. Normalisering van seksualisering en seksisme. Victim blaming. Wij zien het allemaal terug in de berichtgeving rondom The Voice of Holland. 

Als eerste willen we onze steun uitspreken naar de slachtoffers: dit had niet mogen gebeuren en het is niet jouw schuld. Het is ontzettend moedig om je hierover uit te spreken. Dit is echter geen incident, dit is een structureel onderdeel van deze maatschappij. Dit is voor ontzettend veel vrouwen en dus ook voor mannen dagelijkse kost.

We willen kijken naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. Seksueel geweld is sterk verbonden aan maatschappelijke ideeën en normen over mannen en mannelijkheid. Mannen leren dat ze moeten jagen, de baas moeten zijn, dat seks met veel vrouwen de status van de man vergroot en dat je altijd je zin mag krijgen, desnoods door iemand te pushen totdat je je zin krijgt of met geweld forceren. Dit is grensoverschrijdend gedrag, maar mannen leren van jongs af aan om dat niet als zodanig te zien. Dit maakt van seksueel geweld een mannenprobleem en een mannelijkheidsprobleem. We moeten dus bij mannen beginnen om dit geweld te voorkomen.

Hoewel het overgrote deel van de geweldplegers man is, is het overgrote deel van de mannen geen pleger. Juist die groep kan en moet bijdragen aan het voorkomen van geweld. Om geweld te voorkomen is het dus niet alleen belangrijk om bewustwording te creëren, om ingrijpen te normaliseren, maar vooral om die normen te transformeren.

Stichting Emancipator werkt al vele jaren aan het betrekken van jongens en mannen in de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Door het begeleiden, informeren en activeren van hulpverleners, vaders, onderwijzers, CEO’s, managementteams, werkgevers, andere professionals, en jongens en mannen veranderen wij deze mannelijkheidsnormen. Dit als cruciaal deel van de oplossing voor het geweld tegen vrouwen.