Dialoogsessie met Mariëtte Hamer

Op 19 april 2023 organiseerden we een bijzondere sessie samen met regeringscommissaris Mariëtte Hamer en haar team en een tiental mannen uit ons netwerk.

Mariëtte Hamer is onafhankelijk regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, en met het team van het regeringscommissariaat en maatschappelijke partners werkt zij aan het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (NAP). Het NAP en het regeringscommissariaat hebben als doel om seksueel geweld te voorkomen, en een maatschappelijk gesprek te starten dat moet leiden tot cultuurverandering. Mannenemancipatie is expliciet onderdeel van die cultuurverandering, en Emancipator werkt vanuit het NAP aan het project Mannenemancipatie als deel van de oplossing.

Hamer en haar team hebben ons gevraagd om een dialoogbijeenkomst te organiseren met mannen uit ons netwerk die op verschillende plekken in het land al langer in gesprek gaan met mannen en jongens, zich inzetten voor mannenemancipatie en voor het voorkomen van (seksueel) geweld. Zij wilden van hen horen wat zij doen, hoe die gesprekken gaan en wat de impact ervan is, en het hebben over hoe we samen het gesprek nog verder kunnen aanjagen om cultuurverandering te bereiken.

Het was een inspirerende bijeenkomst met veel mooie en interessante gesprekken en ontmoetingen. Na een plenair gesprek met Mariëtte Hamer was er in een aantal rondes speeddates tijd voor nadere kennismaking tussen emancipatoren en de ambtenaren van het regeringscommissariaat.

We hoorden verhalen over dialoogsessies waarin nieuwe vormen van mannelijkheid worden onderzocht, gesprekken met mannen over hoe zij kunnen bijdragen aan de emancipatie van hun vrouwen. En dat veel mannen zich eenzaam voelen in hun afwijken van de mannelijke norm – maar dat toch steeds blijkt dat er meer mannen zijn zoals zij, ook op plekken waar ze dat zelf niet hadden verwacht. We hoorden ook van mannen hoe hun positie in een veld waar vooral vrouwen zich werken aan het voorkomen van geweld niet altijd vanzelfsprekend is, ook al zijn die vrouwen vaak blij dat ze er zijn. Bovendien zijn slachtoffers vaak – begrijpelijk – huiverig om met een man in gesprek te gaan over hun ervaringen.

Het gesprek aangaan over wensen en grenzen is niet alleen een manier om informatie te verzamelen en onderzoek te doen, het gesprek zelf is ook al een interventie op zich. En er werd benadrukt dat het belangrijk om je toon en boodschap aan te passen aan je doelgroep en hun belevingswereld, en om het onderwerp positief te benaderen, met rolmodellen te werken, en te werken aan een goede relatie met je doelgroep. Juist daarom gaan we in gesprek met deze mannen die weten hoe je verschillende doelgroepen kan bereiken.

Zo kwamen we samen opnieuw tot de conclusie dat het voorkomen van seksueel geweld een probleem van ons allemaal zou moeten zijn, en dat mannenemancipatie een onmisbaar onderdeel van de oplossing is.