Brandbrief Stille tocht Rotterdam: Stop geweld tegen vrouwen!

Deze brandbrief is op 29 december tijdens de stille tocht aangeboden aan burgemeester Aboutaleb van Rotterdam:

Rotterdam, 29 december 2018

Rotterdam heeft in korte tijd drie dochters verloren door geweld van mannen in hun naaste omgeving. Rotterdam staat naast hun nabestaanden in verdriet en medeleven. Met hun tragische dood gaven Sarah, Bianca en Hümeyra een gezicht aan de vreselijke gevolgen van geweld tegen vrouwen.

Daarbij realiseren we ons dat er zoveel meer meisjes en vrouwen zijn die te maken krijgen met psychisch, fysiek en/of seksueel geweld. Dat sommigen van hen daar zelfs dagelijks mee te maken hebben in de huiselijke en vaak ook binnen een gesloten sfeer. De meesten van hen kennen we niet bij naam of gezicht.

Maar we dragen hen ook in ons hart. We willen hun ook laten weten dat geweld niet normaal is, niet acceptabel is en dat er hulp voor hen is.

Dat vergt dat Rotterdammers, alle Rotterdammers, in alle lagen van de bevolking, steeds blijven uitdragen dat geweld tegen vrouwen onacceptabel is. Dat vergt dat we gezamenlijk deze norm steeds blijven stellen. In het contact met buren, op school, in gebedshuizen, bij verenigingen, in de sportkleedkamer of het koffiehuis of tijdens bijeenkomsten. We roepen hier met name mannen op niet meer te zwijgen en zich uit te spreken tegen geweld tegen vrouwen, zoals onze burgemeester Ahmed Aboutaleb onlangs deed. Het vergt ook een integrale aanpak, van preventie, hulp en handhaving.

Een breed scala aan organisaties is vandaag samengekomen om deze boodschap uit te dragen. Organisaties uit diverse levensbeschouwelijke gemeenschappen, uit onderwijs, uit de zorg en het maatschappelijk veld. We zijn bijeen gekomen naar aanleiding van drie tragedies, in ontzetting, maar ook met een gedeelde en vurige wens om andere tragedies te voorkomen.

Daartoe roepen wij ook het College van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad op om al het nodige in het werk te stellen, in samenwerking met een brede coalitie aan maatschappelijke organisaties, om de norm te blijven stellen en een integrale aanpak gestalte te geven.

Rotterdam spreekt zich uit: blijf met je handen van onze dochters af!

 

De stille tocht is georganiseered door DonaDaria, Emancipator, IDEM Rotterdam, en SPIOR en wordt ondersteund door onder andere: Convent der Kerken Rotterdam, Mara, Samen 010, SKIN Rotterdam, Nederlands Israëlitische Gemeente Rotterdam, Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam, Humanistisch Verbond Rotterdam, Sanatan Dharm net, Boeddhistisch centrum Puntsok Chö Ling, Rotterdam Designcollege, Zadkine College, Albeda College, Scheepvaart- en Transport College, Hogeschool Rotterdam, Inholland Hogeschool Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Vereniging ADD, Peace Penguins, Krachtvrouwen Oude Westen, Moeders met Talent, Rotterdammers met Talent, Voorlichters Gezondheid, InMovement, Avant Sanare,  Urban Witches Rotterdam, Alacritas, Pressure Line, Vrouwendag Rotterdam, Rotterdamse Sociale Alliantie, Arosa, COC Rotterdam Rijnmond, Pauluskerk, Zelfregiehuis Delfshaven, Sociaal Culturele Vereniging Rotterdam, Formaat Werkplaats voor Participatief Drama, Stichting Vooruit in de Samenleving, Wereld Vrouwen, Stichting Hollanda Gonuller Vakfi, DIA Rozenburg, Beveiligingsloket Rotterdam en Gemeente Rotterdam.

 

 

Marie Claire: Is feminisme anno 2018 een mannenzaak?

Werk.en.de Toekomst

Waarom feminisme goed is voor mannen

“Ik ben feminist en geloof dat feminisme goed voor mannen is.’ Aan het woord is Jens van Tricht, wegbereider van de mannenemancipatie in Nederland. In de afgelopen honderd jaar hebben vrouwen toegang geëist tot domein endie voorheen aan mannen waren voorbehouden, maar op het gebied van de mannenemancipatie bleef het opvallend stil. Toch worden ook mannen door genderongelijkheid in hun vrijheid beperkt. Want “”echte mannen’ moeten nog altijd stoer zijn, zelfverzekerd, sterk en onafhankelijk. Ze moeten hard werken, mogen niet huilen en geen kwetsbaarheid tonen. Zulke waardeoordelen en stereotiepe denkbeelden belemmeren veel mannen om ten volle zichzelf te zijn. Dat heeft ook op maatschappelijk niveau destructieve gevolgen. Waarom feminisme goed is voor mannen biedt een nieuwe, hoopvol perspectief op mannen en mannelijkheid. Het laat zien hoe mannen kunnen bijdragen aan een betere wereld en wat ze daarbij zélf te winnen hebben. Van Tricht schrijft een prikkelend pleidooi voor meer menselijkheid: de vrijheid voor ieder mens om los te breken uit beperkende verwachtingen en al zijn of haar talenten te benutten.”

Reserveer hier zonder verzendkosten

Boek: Waarom feminisme goed is voor mannen

Vader zoekt Verlof

Vaders van nu willen hun kinderen vanaf de geboorte verzorgen, zien opgroeien en opvoeden. Het beperkte Nederlandse vaderschapsverlof geeft vaders echter een valse start. Daarom werd afgelopen vaderdag de campagne ‘Vader zoekt Verlof’ gelanceerd. Met verhalen van (toekomstige) vaders die er willen zijn voor hun kind en zeggen: vijf dagen verlof is niet genoeg!

Handelingsperspectief Mannenemancipatie gelanceerd!

Op de bijeenkomst Emancipator PRO is het Handelingsperspectief Mannenemancipatie gepresenteerd. Het Handelingsperspectief is een overzicht met achtergrondinformatie, overzichtelijke infographics, tips en aanbevelingen waarmee professionals, organisaties en beleidsmakers mannenemancipatie kunnen bevorderen.