MenEngage Europe bij jaarlijkse bijeenkomst European Institute for Gender Equality

Vorige week was MenEngage Europe aanwezig bij de jaarlijkse Civil Society consultation meeting van EIGE (European Institute for Gender Equality). Floor van Schagen en Jens van Tricht vertegenwoordigden Emancipator. Andere aanwezige netwerken waren de European Women’s Lobby en Social Platform, met wie MenEngage Europe ook lunch meetings had, om gezamenlijke thema’s, activiteiten en samenwerking te bespreken.

Donderdag 31 januari
Op donderdag begon de meeting met een presentatie van EIGE’s activiteiten in 2018 en de plannen voor 2019. In groepen werd gediscussieerd over wat er moet gebeuren op de verschillende thema’s zoals geweld tegen vrouwen, mensenrechten en onderwijs. Ook werd aan de aanwezigen gevraagd welke lessen zij hebben geleerd, binnen het werk van de eigen organisatie of op persoonlijk vlak.

Hierna gingen de aanwezigen uiteen in werkgroepen om te discussiëren en input te geven op verschillende thema’s zoals: work-life balance and gender pay gap, shrinking space for Civil Society, femicide, gender budgeting, and #metoo: what comes next?
Het was fijn om naast de presentaties en input van EIGE ook zelf ervaringen uit te kunnen wisselen met andere organisaties, input te kunnen geven op thema’s in verschillende werkgroepen en hierin van elkaar te leren.

Vrijdag 1 februari
Op vrijdag was er een meeting tussen EIGE en MenEngage Europe waarin we ingingen op de samenwerkingsmogelijkheden met EIGE en het delen van elkaars activiteiten en rapportages met onze leden. We hebben EIGE geïnformeerd over de ontwikkelingen die MenEngage Europe momenteel doormaakt, zoals de aanstelling van een secretariaat, de succesvolle ledenbijeenkomst in Wenen afgelopen oktober, de verkiezing van een nieuwe Steering Committee en het aanstellen van 2 consultants die ons helpen in organisatie ontwikkeling en fondsenwerving. Met al deze ontwikkelingen hopen we dat MenEngage Europe een sterker en stabieler netwerk wordt dat organisaties samenbrengt en informatie en kennis uitwisselt in relatie tot het betrekken van mannen en jongens in het bereiken van gendergelijkheid.
Naast de meeting met EIGE was er vrijdag ook nog tijd om samen te komen met MEE’s Steering Committee en intern verder te spreken over toekomstplannen voor het netwerk.

 

MenEngage Europe (MEE) is onderdeel van de MenEngage Global Alliance, dat zich inzet voor het betrekken van mannen en jongens bij het bereiken van gendergelijkheid. Emancipator is lid van dit Europese netwerk en ook lid van de Steering Committee. Jens van Tricht is tevens een van de coördinatoren van het netwerk.

Nieuwe fase voor IMAGINE

IMAGINE is een nieuwe fase ingegaan. Met een enthousiaste nieuwe groep peer educators geven we de komende maanden tientallen workshops in Amsterdam, in opdracht van de gemeente. De vraag naar ons werk met jongens en mannen blijkt enorm, dus pakken we nu ook door met Kick Off bijeenkomsten voor beleidsmakers en professionals. Het is belangrijk om alle jongeren in Amsterdam te bereiken, en daarbij ook hun omgeving structureel mee te nemen.

Kick-off IMAGINE Amsterdam

In mijn stadsdeel gaat 40% van de Amsterdamse jongeren naar school, ongeveer 16.000 leerlingen. Hoe gaan we met hen dit gesprek voeren?”

Deze vraag, na afloop van de Amsterdamse Kick-Off van ons IMAGINE project op woensdag 6 februari 2019, vatte het gevoel samen dat er in onze bijeenkomst ontstond. Aan de ene kant de inspiratie en de wil om met jongeren in gesprek te gaan over seksueel en gender gerelateerd geweld, over consent, over vrouwelijkheid, mannelijkheid en zo veel meer.

We hebben met de aanwezigen gekeken naar de noodzaak, naar de thema’s en de specifieke vraagstukken die spelen in Amsterdam. Dat zijn er meer dan wij met IMAGINE aankunnen. In 2019 kunnen wij waarschijnlijk zo’n 750 tot 1.000 jongeren bereiken. Dat is maar een deel van de jongeren en in één workshop kan je maar een deel van de onderwerpen bespreken. Voor de andere aanwezige organisaties en hun prachtige initiatieven geldt dat net zo.

Daarom was dit niet alleen een kick-off van ons project, maar vooral ook het aanbod en de oproep naar de anderen om samen te werken aan een groter bereik, aan onderlinge uitwisseling en aan het vergroten van het draagvlak en de middelen om dit samen in Amsterdam te doen.

Er is veel te doen. Maar we hebben er zin in!

Emancipator werkt in Rotterdam aan vervolg op stille tocht

Samen met drie Rotterdamse organisaties, DonaDaria, Spior en Radar, organiseerde Emancipator op 29 december een stille tocht om drie vermoorde vrouwen te herdenken en het mannengeweld dat daar de oorzaak was te veroordelen. 35 organisaties ondersteunden het initiatief en tussen de 1000 en 2000 mensen liepen mee, waaronder relatief veel mannen. Het zette veel in beweging in Rotterdam. Vrijwel alle partijen uit de gemeenteraad liepen mee en burgemeester Aboutaleb kondigde aan dat er een speciale werkgroep komt om een antwoord te vinden op het geweld tegen vrouwen. Onder leiding van een van de wethouders zullen organisaties uit de samenleving, waaronder Emancipator, preventieve acties op poten zetten om dit geweld voor te zijn.

Wat er allemaal gaat gebeuren is nu nog niet bekend. In aanloop naar Internationale Vrouwendag komt er een serie bijeenkomsten voor professionals én geïnteresseerde burgers over gender en veiligheid, er komt een minisymposium met politici én betrokken inwoners, en er wordt nagedacht over een speciale benadering van scholieren en sportende Rotterdammers. Emancipator ziet het als haar rol om de rol van mannen constant op tafel te houden en er aan bij te dragen dat mannen ook deel worden van de oplossing.

Kortom, Rotterdam is wakker geschud, zowel door het geweld als door de stille tocht die liet zien dat geweld tegen vrouwen moet worden aangepakt. Ben jij Rotterdammer en wil je hieraan meewerken? Meld je dan bij Hannah op hannah@emancipator.nl.

Brandbrief Stille tocht Rotterdam: Stop geweld tegen vrouwen!

Deze brandbrief is op 29 december tijdens de stille tocht aangeboden aan burgemeester Aboutaleb van Rotterdam:

Rotterdam, 29 december 2018

Rotterdam heeft in korte tijd drie dochters verloren door geweld van mannen in hun naaste omgeving. Rotterdam staat naast hun nabestaanden in verdriet en medeleven. Met hun tragische dood gaven Sarah, Bianca en Hümeyra een gezicht aan de vreselijke gevolgen van geweld tegen vrouwen.

Daarbij realiseren we ons dat er zoveel meer meisjes en vrouwen zijn die te maken krijgen met psychisch, fysiek en/of seksueel geweld. Dat sommigen van hen daar zelfs dagelijks mee te maken hebben in de huiselijke en vaak ook binnen een gesloten sfeer. De meesten van hen kennen we niet bij naam of gezicht.

Maar we dragen hen ook in ons hart. We willen hun ook laten weten dat geweld niet normaal is, niet acceptabel is en dat er hulp voor hen is.

Dat vergt dat Rotterdammers, alle Rotterdammers, in alle lagen van de bevolking, steeds blijven uitdragen dat geweld tegen vrouwen onacceptabel is. Dat vergt dat we gezamenlijk deze norm steeds blijven stellen. In het contact met buren, op school, in gebedshuizen, bij verenigingen, in de sportkleedkamer of het koffiehuis of tijdens bijeenkomsten. We roepen hier met name mannen op niet meer te zwijgen en zich uit te spreken tegen geweld tegen vrouwen, zoals onze burgemeester Ahmed Aboutaleb onlangs deed. Het vergt ook een integrale aanpak, van preventie, hulp en handhaving.

Een breed scala aan organisaties is vandaag samengekomen om deze boodschap uit te dragen. Organisaties uit diverse levensbeschouwelijke gemeenschappen, uit onderwijs, uit de zorg en het maatschappelijk veld. We zijn bijeen gekomen naar aanleiding van drie tragedies, in ontzetting, maar ook met een gedeelde en vurige wens om andere tragedies te voorkomen.

Daartoe roepen wij ook het College van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad op om al het nodige in het werk te stellen, in samenwerking met een brede coalitie aan maatschappelijke organisaties, om de norm te blijven stellen en een integrale aanpak gestalte te geven.

Rotterdam spreekt zich uit: blijf met je handen van onze dochters af!

 

De stille tocht is georganiseered door DonaDaria, Emancipator, IDEM Rotterdam, en SPIOR en wordt ondersteund door onder andere: Convent der Kerken Rotterdam, Mara, Samen 010, SKIN Rotterdam, Nederlands Israëlitische Gemeente Rotterdam, Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam, Humanistisch Verbond Rotterdam, Sanatan Dharm net, Boeddhistisch centrum Puntsok Chö Ling, Rotterdam Designcollege, Zadkine College, Albeda College, Scheepvaart- en Transport College, Hogeschool Rotterdam, Inholland Hogeschool Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Vereniging ADD, Peace Penguins, Krachtvrouwen Oude Westen, Moeders met Talent, Rotterdammers met Talent, Voorlichters Gezondheid, InMovement, Avant Sanare,  Urban Witches Rotterdam, Alacritas, Pressure Line, Vrouwendag Rotterdam, Rotterdamse Sociale Alliantie, Arosa, COC Rotterdam Rijnmond, Pauluskerk, Zelfregiehuis Delfshaven, Sociaal Culturele Vereniging Rotterdam, Formaat Werkplaats voor Participatief Drama, Stichting Vooruit in de Samenleving, Wereld Vrouwen, Stichting Hollanda Gonuller Vakfi, DIA Rozenburg, Beveiligingsloket Rotterdam en Gemeente Rotterdam.

 

 

Werk.en.de Toekomst

Waarom feminisme goed is voor mannen

“Ik ben feminist en geloof dat feminisme goed voor mannen is.’ Aan het woord is Jens van Tricht, wegbereider van de mannenemancipatie in Nederland. In de afgelopen honderd jaar hebben vrouwen toegang geëist tot domein endie voorheen aan mannen waren voorbehouden, maar op het gebied van de mannenemancipatie bleef het opvallend stil. Toch worden ook mannen door genderongelijkheid in hun vrijheid beperkt. Want “”echte mannen’ moeten nog altijd stoer zijn, zelfverzekerd, sterk en onafhankelijk. Ze moeten hard werken, mogen niet huilen en geen kwetsbaarheid tonen. Zulke waardeoordelen en stereotiepe denkbeelden belemmeren veel mannen om ten volle zichzelf te zijn. Dat heeft ook op maatschappelijk niveau destructieve gevolgen. Waarom feminisme goed is voor mannen biedt een nieuwe, hoopvol perspectief op mannen en mannelijkheid. Het laat zien hoe mannen kunnen bijdragen aan een betere wereld en wat ze daarbij zélf te winnen hebben. Van Tricht schrijft een prikkelend pleidooi voor meer menselijkheid: de vrijheid voor ieder mens om los te breken uit beperkende verwachtingen en al zijn of haar talenten te benutten.”

Reserveer hier zonder verzendkosten